1. Ophođenje s osobnim podacima


1.1. Voditelj obrade osobnih podataka je DOMENICA d.o.o., Šenoina 2a, Brezje, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska.


1.2. Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, te ispunjenja obveza koja proizlaze iz jamstva odnosno odgovornosti za materijalne nedostatke. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem ugovornog odnosa jer je navedeno nužno za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev kupca odnosno fizičke osobe(pojedinca/ispitanika) prije sklapanja ugovora. (dostava robe, povrat robe i slično).

Osobne podatke ćemo obrađivati i temeljem vaših privola za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, te temeljem legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode fizičkih osoba koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Prodavatelj odnosno voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je navedeno nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, kada je obrada nužna za zaštitu ključnih interesa fizičke osobe i kada je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti prodavatelja.
Prodavatelj odnosno voditelj obrade primjerice može obrađivati dane osobne podatke za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora, u svrhu izvršavanja zakonske obveze, vođenja vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa s kupcima te unapređenja usluga.

Privolu koju date voditelju obrade možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole neće imati utjecaja na zakonitost obrade temeljem privole prije njezina povlačenja.
Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu. U slučaju sudskih ili disciplinskih postupaka osobni podaci se mogu pohraniti do završetka tih postupaka.
Dobivene osobne podatke prodavatelj odnosno voditelj obrade otkriva osobama sa kojima surađuje u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti. Uvid u osobne podatke potrošača mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ostvarenje svrhe prikupljanja slijedeće osobe: pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana s prodavateljem, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju prodavatelja.
Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe. Ukoliko nam ne pružite podatke koje vas tražimo u određenim slučajevima nećete moći koristiti naše usluge, a o čemu ćete biti obaviješteni u svakom konkretnom slučaju.


1.3. Vaša prava kod obrade osobnih podataka
Fizička osoba (pojedinac/ispitanik) ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Pravo na pristup uključuje i davanje informacija između ostalog o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, razdoblju pohrane osobnih podataka, a ako navedeno nije moguće kriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Vaše pravo na pristup ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih, radi čega prava i interesi drugih osoba mogu ograničiti Vaše pravo na pristup osobnih podacima. Možete zatražiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije možemo naplatiti razumnu naknadu za administrativne troškove.
Fizička osoba(pojedinac/ispitanik) ima pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka. Imate pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostaloga i davanjem dodatne izjave.
Pod određenim uvjetima fizička osoba ima pravo od nas zahtijevati brisanje osobnih podataka što ćemo i učiniti ako su ispunjeni uvjeti za brisanje.
Pod određenim uvjetima fizička osoba ima pravo ishoditi ograničenje obrade, a takvi se osobni podaci smiju obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Fizička osoba ( pojedinac/ispitanik) ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu njenih osobnih podataka. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koja nadilazi interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga, možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Kada se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Pod određenim uvjetima imate pravo zaprimiti osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja. Vaše pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Imate pravo pritužbu vezano za obradu osobnih podataka uputiti nadzornom tijelu.


1.4. Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati putem službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail info@domenica.hr ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu : DOMENICA d.o.o., Šenoina 2A, Brezje, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska.


NOVOSTI
11.12.2017
Kako odabrati ulje?
Kako bismo Vam olakšali kupovinu možete nam poslati podatke o vozilu i mi ćemo Vam poslati ponudu s odgovarajućim dijelovima - pošalji upit na dnu stranice - , ili možete potražiti odgovarajuće dijelove na tražilicama ispod. Da biste odabrali odgovarajuće ulje možete se poslužiti tražilicama ulja od sljedećih proizvođača.
Read More
08.12.2017
Kako odabrati prave filtere?
Kako bismo Vam olakšali kupovinu možete nam poslati podatke o vozilu i mi ćemo Vam poslati ponudu s odgovarajućim dijelovima - pošalji upit - , ili možete potražiti odgovarajuće dijelove na tražilicama ispod. Da biste odabrali odgovarajuće filtere za Vas smo pripremili tražilice od proizvođača.
Read More